Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim

Na Dolnym Śląsku jest kilkaset pałaców, które są chluba regionu, ale są również pałace zniszczone w czasach powojennych, a to nam nie dodaje splendoru. Skąd się wzięło kilkaset pałaców na relatywnie małym obszarze? Dolny Śląsk to bogaty region, w którym nie brakowało bogactw naturalnych i przedsiębiorczych mieszkańców. Rozwój gospodarczy spowodował, że pałace jako siedziby rodowe budowali nie tylko arystokraci i bogaci właściciele ziemscy, ale również właściciele fabryk i bogaci mieszczanie. Pałac był potwierdzeniem ich statusu materialnego (wiecej – https://discover.pl/palace-dolnego-slaska/ ).

Jaki styl prezentują dolnośląskie pałace? Jest różnie, są pałace barokowe, neoklasycystyczne, neogotyckie, eklektyczne. Wiele pałaców było przebudowywanych z jednego stylu na drugi, czasem kilkakrotnie. Jednym z większych i ciekawszych neogotyckich pałaców jest Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim zbudowany przez Mariannę Orańską, żonę Albrechta Hohenzollerna. Jest to neogotycki pałac budowany przez kilkadziesiąt lat XIX wieku. Marianna Orańska zbudowała nie tylko pałac, ale przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu. Sam pałac stylizowany jest na zamek, a więc zbudowano go w stylu neogotyckim. Cztery wysokie baszty w narożnikach sugerują, że budowla jest zamkiem, podobnie jak mury otaczające pałac. Dzisiaj jest to własność gminy, która systematycznie przywraca mu świetność. Pałac cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród turystów.

Jednym z większych pałaców jest pałac marszałka Bluchera w Krobielowicach, powstały w wyniku wielokrotnej rozbudowy dworu obronnego. Dzisiaj jest to hotel i pole golfowe. Zupełnie inny los spotkał pałac w Kopicach, przebudowany w XVIII wieku na klasycystyczny, a w XIX wieku na neogotycki z elementami stylu neorenesansowego. Przetrwał II wojnę światową, został podpalony w 1958 roku i dzisiaj jest w ruinie. To dwa skrajne przykłady, a między nimi jest setki pałaców, które jeszcze można rewitalizować, ale jeśli się tego nie zrobi, to w przeciągu kilku lub kilkunastu lat będą ruiną.

Pałace na Dolnym Śląsku

Post navigation